Pálenice Tichá

ceník

Pořízením malého surovinového kotle (150 litrů) jsme vyhověli poptávce zákazníků s pálením malých objemů kvasu. Z důvodu vypálení menšího objemu 100% alkoholu a vyšším nákladům se upravuje cena za vypálení 1laa dle uvedené tabulky pro sezonu 2018/2019.

* Základní cena / litr 100% alkoholu (laa)...260,-kč/l

* Cena za 3,5 - 5,99 vypálených laa..........300,-kč/l

* Cena za 2,3 - 3,49 vypálených laa..........350,-kč/l

* Cena pod 2,3 vypálených laa ..............600,-kč/l

* Odvoz výpalků - velký kotel..................100,-kč

* Odvoz výpalků - malý kotel....................50,-kč

Tímto opatřením budeme zpracovávat i menší objemy kvasů než 100 litrů. Přesto upozorňujeme, že pálení pro zákazníka začíná být rentabilní od 120l kvasu průměrné kvality!!!