ceník

Pořízením malého surovinového kotle (150 litrů) jsme vyhověli poptávce zákazníků s pálením malých objemů kvasu (minimálně 120 l kvasu průměrné kvality). Cena za vypálení 1laa dle uvedené tabulky pro sezonu 2022/2023.

* Základní cena / litr 100% alkoholu (laa)...375,-kč/l

* Cena při vypálení menšího množství než celk. 5litrů 100% alkoholu (laa)...405,-kč/l

* Odvoz výpalků - velký kotel..................100,-kč

* Odvoz výpalků - malý kotel....................50,-kč

S platností od 10.9. 2018 upravuji menší množství přijatého kvasu na minimální množství o objemu 120 l. V pálení tohoto objemu kvasu budeme pokračovat pokud "výskoček" přesáhne lihovitost 35% alkoholu. Menší množství se bohužel nevyplácelo zpracovat a mnozí zákazníci nesouhlasili se spojením kvasů s jiným zákazníkem, nebo si kvas naředili a lihovitost byla velmi nízká již při prvním pálení. Doporučujeme si pro příště domluvit známé s kvasem stejného ovoce a podobné kvality. Děkujeme za pochopení.